BHAKTIYOGA på fredagar

Emotion is E–motion – Energy in motion

Bhakti översätts ofta med hängivenhet, men tillsammans med ordet ’yoga’ betyder det yogisk känslohantering.
Bhaktiyoga visar oss sätt att upptäcka och frigöra den energi som finns i vårt liv i form av känslor: för självkännedom, för ökad livskvalitet, och för transformation.


Tid: 17:30–18:30
Datum: 22 februari,
1,15 & 29 mars, 5 & 26 april, 10 maj & 24 maj
 
Fem aspekter av bhaktiyoga:
Kirtan – sångmeditation: 22 februari, 29 mars, 10 maj
Satsang & Antar Darshan – att umgås med sin sanning & att se sina känslor: 1 mars, 5 april, 24 maj
Japa & Smaranam– att upprepa mantra & att minnas sin kärna: 15 mars, 26 april 
 
Kostnad: 150:- / tillfälle, 100:- för arbetssökande, student, pensionär. 
Anmälan, portkoden och frågor: atmanivedanamanda@gmail.com, 076-32 32 108
 
Vid kirtan är hela passet musik. Vid de andra tillfällena ingår miniföreläsning, meditation och diskussion/reflektion. Du får komma i kontakt med mindre välkända sidor av den yogiska vetenskapen!
 
Kursen leds av Atmanivedan (Amanda Parknäs). Hon har studerat yoga och sannyasa vid Bihar School of Yoga i Indien 2011-2018, under direkt guidning av sina gurus Swami Niranjanananda och Swami Satyasangananda. Hon är utbildad instruktör inom Satyanandayogatraditionen, med flerårig erfarenhet av yoga som livsväg,och har fördjupat sig i mantrayoga, bhaktiyoga samt yogaekologi.