Navaratri
 – Tid för Transformation –

Navaratri betyder ’nio nätter’ och är ur ett yogiskt perspektiv en period för transformation och växande. För att gå bortom sinnet och intellektet. För att släppa taget om det som inte längre är gynnsamt. För att bli det vi redan är.

Mantra är ljud som redskap för att uppleva sig själv bortom det vardagliga. De kan skapa balans och kraft mentalt, emotionellt och fysiskt. Allt i universum rör sig och den rörelsen har en frekvens och en vibration. Vibrationer skapar ljud, en del hörbara för människoörat en del inte. Ljud påverkar både den fysiska kroppen, energinivån, sinnet och bortom. Den här kunskapen är grunden för vetenskapen om mantra. Navaratri är en tid att skapa och fördjupa kontakten med shakti, livskraften. Och mantra är metoden vi väljer.
 
Välkommen att praktisera mantra på flera klassiska sätt och utforska hur det påverkar dig. Du har möjlighet att få med dig hem en enkel men stark nio dagar lång mantra sadhana, yogisk disciplin, att praktisera under Navaratri.


Tid: 15.00-18.00
Datum: lördag 6 april, söndag 14 april 
Kostnad: 300 kr / tillfälle, 150 kr för arbetssökande, student & pensionär
Anmälan, portkoden och frågor:  atmanivedanamanda@gmail.com, 076-3232108


OBS: Tag med något vegetariskt att äta och dela till den fantastiska knytisfesten som vi har efter varje tillfälle. Vi kommer vara jättehungriga!
 
Du bör ha någon tidigare erfarenhet av att praktisera yoga.