Yoga i vardagen & Antar Mouna
med Swami Maitreyi

Söndag den 28 april kl 15:00-18:00
Satyananda Yogacenter, Torsgatan 33, Stockholm


Genom yogan kan vi leva ett mer glädjefullt, avspänt, harmoniskt och kreativt liv.

Yoga är inte bara att göra yogaövningar en gång i veckan eller en halvtimme varje dag utan att använda de olika yogaövningarna och verktygen i vår vardag och börja att leva yoga, inte bara utöva yoga. Genom yogan lär vi oss att hitta den inre glädjen som sedan blir ett spontant uttryck i våra tankar, känslor, beteenden och umgänge.

Syftet med denna workshop är att titta på de yoga övningar, koncept och verktyg som kan hjälpa oss att leva yoga i varje stund, att uppleva det glädjefyllda, positiva och vackra i livet och att hitta sätt att uttrycka vår inre glädje och kreativitet. Vi kommer att bland annat använda övningen Antar Mouna.

 

Kostnad: 400 kr (300 kr för deltagare i någon av centrets veckokurser)
Anmälan och frågor: E-mail

 

Detta är ett unikt tillfälle att få ta del av kunskap
direkt från Satyananda Yogas källa!

Om Swami Maitreyi

Swami Maitreyi började praktisera Yoga i Uppsala på Uppsala Yogaskola 1985. Hon gick den första yogalärarutbildningen ledd av Swami Omananda och Swami Nirvikalpananda och undervisade på skolorna i Uppsala och Stockholm. 1992 åkte hon till Bihar School of Yoga för att delta i en 6 månaders sannyaskurs under ledning av Swami Niranjanananda. Under de 6 månaderna bestämde hon sig för att leva ett liv som sannyasin och dedikera sitt liv till yoga och sannyas. De senaste 10 åren har hon levt och verkat i Colombia och har hållit kurser och seminarier i stora delar av Sydamerika.