Avslappningsövning med fokus på andningen

Du kan sitta eller ligga ner under denna övning som är cirka 11 minuter lång.

Avslappning/andningsövning

Lyssna på Yoga Nidra hemma

Nu finns Satyananda yoga nidra att lyssna på hemma, för er som inte lyckas ta er till yogan i dessa tider. Av och med Ulrika Hedlund.

Yoga nidra

Swami Maitreyi har levt i ashram i över 25 år.
Hon delar nu med sig av sin djupa erfarenhet av yogatekniker och av att leva yoga.

 

När vi använder yogans verktyg i vardagen utvecklas nya sätt att se livet och till slut blir yogan ett sätt att leva. Den yogiska livsstilen ger oss allt lättare att vara i kontakt med och dela med oss av den inre glädjen och livets skönhet.
 

Delta i en, ett par eller alla workshops:
 

Nya datum kommer! kl.17.00-19.00. Kursavgift: 250:-

Mantra, yantra och havan Att fördjupa vår förståelse och upplevelse av mantra genom teori, meditation, mantra repetition, chanting och kirtan. Du får lära dig att göra en enklare variant av havan, eld-ceremoni, som du kan använda hemma.

Nya datum kommer! kl.16.00-17.30 Avgift: 200:-
Föreläsning om yogans historia Det nns så många olika skolor och traditioner idag. Swami Maitreyi berättar om yogans ursprung och hur yogatraditionen utvecklats genom årtusendena till de former vi kan se idag, inklusive vår egen tradition Satyananda Yoga.

Nya datum kommer! Donationsbaserat. Kirtan och fika

Nya datum kommer! kl.10.00-14.00, workshop. Kursavgift: 550:-
Hridyakash Dharana - hjärtats meditation Att komma i kontakt med våra djupt liggande känslor, att lära oss att hantera de svåra känslorna och plocka fram och uttrycka de ljusa, lätta, positiva och glädjefyllda.

Alla workshops: 900:-

Anmälan och frågor:
till Sita Ulrika, 070-830 02 30

 

‘Yoga is not an ancient myth buried in oblivion.
It is the most valuable inheritance of the present.
It is the essential need of today 
and the culture of tomorrow.’ 

-Swami Satyananda Saraswati

Vi bjuder in till samskapade studier av boken: A Systematic Course in the Ancient Tantric Techniques of Yoga and Kriya.

Vi vill tillsammans skapa en plattform där vi stöttar varandra och som ger inspiration att leva yoga och för vårt Sanga att bli levande och starkt. Sanga är samhörighet som bidrar till livskvalitet och andlig utveckling. Sadhana är regelbunden praktik genomförd med tilltro till oss själva och den väg vi valt.

Syftet med kursen är:

• att gemensamt utforska klassisk yoga genom de yogatekniker och attityder som presenteras i boken
• att fördjupa utforskandet av dig själv
• att stötta varandra i att leva yoga

Förkunskap:

Kursen bygger på gemensam växt och inspiration där alla deltagares bidrag är viktigt och välkommet. Du har redan någon tidigare erfarenhet av yoga, kanske också av att undervisa yoga, men det viktigaste är din vilja till att fördjupa dig. 

Du som går den här kursen vill:

• på allvar fördjupa dig i klassisk yoga
• bli regelbunden i din sadhana och börja leva yoga
• följa de program som ges vid varje tillfälle
• vara med och samskapa träffarna till exempel genom att dela med dig av dina upplevelser eller, för de som är yogalärare, leda en kort diskussion eller guida gruppen i praktiserandet av en yogisk teknik

Upplägg:

Boken innehåller 36 program gjorda för att praktiseras en månad var och leder oss från grundläggande till mer avancerad yogisk praktik - från att utöva yoga till att leva yoga. Det finns kortare och längre versioner av varje program.
I Sadhana Sanga kommer vi att ses en gång i månaden och tillsammans studera boken och praktisera de första 24 programmen. Vi träffas inför varje nytt program och går igenom de tekniker och texter som presenteras. Varje träff innehåller också möjlighet att dela upplevelser och egna reflektioner kring Sadhana. För den som vill finns utrymme för fördjupade studier av teori/filosofi. Vi kommer inte att praktisera de sista 12 programmen, som innehåller kriyayoga, eftersom de bör praktiseras direkt under en mästare. De första 24 programmen som kursen inbegriper är mycket bra förberedelse för kriyayoga och annan avancerad yogasadhana. 
Vår virtuella mötesplats finns i google classroom, där material delas och samtal kan föras mellan träffarna. Det finns möjlighet att delta i Sadhana Sanga på distans.

Datum, tid och pris:

Andra söndagen i varje månad kl 11-14.
2019: 8/9, 13/10, 10/11, 8/12         Kostnad: 1200 kr, reducerat pris 800 kr
2020: 12/1, 9/2, 8/3, 12/4, 10/5      Kostnad: 1500 kr, reducerat pris 1000 kr

Plats för fysiska träffar:
Satyananda Yogacenter Stockholm, Torsgatan 33, vid Sankt Eriksplan

Frågor och anmälan:    
Atmasundari
Atmanivedan

Facilitatorer:
Atmanivedan (Amanda Parknäs) och Atmasundari (Johanna Hjerpe). 

Boken vi studerar går att hitta gratis här.