Yoga – ett sätt att Leva
Fördjupning på Yogaskolan i Stockholm 2019

Välkommen du som önskar gå djupare i yoga som sadhana och livsstil, som önskar upptäcka, balansera och aktivera din inre potential. Syftet är att knyta an till och inspireras av den riktning som utvecklas vid Bihar School of Yoga, Munger, Indien som uppmanar oss att relatera till yoga som Vidya – en vetenskap större och djupare än de flesta av oss idag känner till, men som vi kan uppleva och förstå mer av genom sadhana efter yogans mål.

För att knyta an till yoga som väg till utveckling och transformation fokuserar träffarna på:
• fördjupad förståelse för syftet med och systemet i de klassiska yogagrenarna hatha yoga, raja yoga, kriya yoga, karma yoga, bhakti yoga och jnana yoga
• introduktion av yamas och niyamas för yogisk livsstil
• tillämpning i form av yogatekniker för att stötta och gå djupare i en yogisk livshållning och attityd

Varje tillfälle innehåller yogafilosofi, asana, pranayama, pratyhara samt diskussion/tankesmedja för klarhet och inspiration till det egna utövandet.

 


Datum: 16 mars, 27 april, 11 maj

Tid 14.30-17.00
Kostnad: 300 kr, 150 kr för arbetslös, student och pensionär

Anmälan och information: atmanivedanamanda@gmail.com eller 076-3232108


Detta är en fördjupning. Den vänder sig till yogalärare och andra erfarna utövare. Tidigare erfarenhet av att utöva yoga regelbundet på egen hand samt en vilja att gå djupare i yoga behövs för deltagande. Har du andra förutsättningar kan du överväga att komma på Möten med din inre natur varje fredag kl 17.30-19 då kirtan, mantrameditation, och yogafilosofiworkshops kommer att hållas på rullande schema.

Navaratri
 – Tid för Transformation –

Navaratri betyder ’nio nätter’ och är ur ett yogiskt perspektiv en period för transformation och växande. För att gå bortom sinnet och intellektet. För att släppa taget om det som inte längre är gynnsamt. För att bli det vi redan är.

Mantra är ljud som redskap för att uppleva sig själv bortom det vardagliga. De kan skapa balans och kraft mentalt, emotionellt och fysiskt. Allt i universum rör sig och den rörelsen har en frekvens och en vibration. Vibrationer skapar ljud, en del hörbara för människoörat en del inte. Ljud påverkar både den fysiska kroppen, energinivån, sinnet och bortom. Den här kunskapen är grunden för vetenskapen om mantra. Navaratri är en tid att skapa och fördjupa kontakten med shakti, livskraften. Och mantra är metoden vi väljer.
 
Välkommen att praktisera mantra på flera klassiska sätt och utforska hur det påverkar dig. Du har möjlighet att få med dig hem en enkel men stark nio dagar lång mantra sadhana, yogisk disciplin, att praktisera under Navaratri.


Tid: 15.00-18.00
Datum: lördag 6 april, söndag 14 april 
Kostnad: 300 kr / tillfälle, 150 kr för arbetssökande, student & pensionär
Anmälan, portkoden och frågor:  atmanivedanamanda@gmail.com, 076-3232108


OBS: Tag med något vegetariskt att äta och dela till den fantastiska knytisfesten som vi har efter varje tillfälle. Vi kommer vara jättehungriga!
 
Du bör ha någon tidigare erfarenhet av att praktisera yoga.

BHAKTIYOGA på fredagar

Emotion is E–motion – Energy in motion

Bhakti översätts ofta med hängivenhet, men tillsammans med ordet ’yoga’ betyder det yogisk känslohantering.
Bhaktiyoga visar oss sätt att upptäcka och frigöra den energi som finns i vårt liv i form av känslor: för självkännedom, för ökad livskvalitet, och för transformation.


Tid: 17:30–18:30
Datum: 22 februari,
1,15 & 29 mars, 5 & 26 april, 10 maj & 24 maj
 
Fem aspekter av bhaktiyoga:
Kirtan – sångmeditation: 22 februari, 29 mars, 10 maj
Satsang & Antar Darshan – att umgås med sin sanning & att se sina känslor: 1 mars, 5 april, 24 maj
Japa & Smaranam– att upprepa mantra & att minnas sin kärna: 15 mars, 26 april 
 
Kostnad: 150:- / tillfälle, 100:- för arbetssökande, student, pensionär. 
Anmälan, portkoden och frågor: atmanivedanamanda@gmail.com,          076-32 32 108
 
Vid kirtan är hela passet musik. Vid de andra tillfällena ingår miniföreläsning, meditation och diskussion/reflektion. Du får komma i kontakt med mindre välkända sidor av den yogiska vetenskapen!
 
Kursen leds av Atmanivedan (Amanda Parknäs). Hon har studerat yoga och sannyasa vid Bihar School of Yoga i Indien 2011-2018, under direkt guidning av sina gurus Swami Niranjanananda och Swami Satyasangananda. Hon är utbildad instruktör inom Satyanandayogatraditionen, med flerårig erfarenhet av yoga som livsväg,och har fördjupat sig i mantrayoga, bhaktiyoga samt yogaekologi.