"Yoga transforms us subtly through greater awereness of our day to day activities, adding a new dimension to even mundane things like eating, talking, fighting, sleeping, working, walking, pain, pleasure, everything."

-Swami Niranjananda Saraswati

Om Skolan

Satyananda yogacenter/Yogaskolan i Stockholm startades i mitten av 1980-talet av Swami Omananda. Skolan drivs nu vidare av Ulrika Hedlund. Vi undervisar i Satyanandayoga, en klassisk indisk yogaform som bygger på ett komplett system av rörelser och positioner, avslappning, andningsövningar och meditation.


Satyananda Yoga Sveriges hemsida 

Ulrika
Hedlund 

driver Stockholms yogaskola. Hon har utbildats av Swami Omananda och Swami Nirvikalpananda i Hälsingland. Sedan 2001 undervisar hon på Satyananda yogacenter vid Sankt Eriksplan. Hon anordnar också yogaresor till Kerala i Indien och till Spanien samt undervisar på företag.

Daniela
Galway 

(Divyamurti) är diplomerad yogalärare i Satyananda traditionen med utbildning från Bihar School of Yoga (Indien) och Mandala Yoga Ashram (Wales). Hon är också medlem i "The Brittish Wheel of Yoga". Daniela har anordnat yogaresor/retreats till Grekland sedan 1998 och Goa i Indien sedan 2008. Hennes "mobila yogaskola" åker gärna ut till företag, föreningar eller liknande och håller kurser. Företag där kurser har hållits: SAS, flygande personal, cabin-crew och piloter. 

Marie-Louise
Holmgren 

utbildade sig till yogalärare vid Satyananda Yogacenter i Hälsingland 2006-2007. Hon har ett stort intresse av självläkande och hur vi kan stärka det friska i kroppen. Läste medicingrundkurs 2010 via Medlearn samt en grundkurs i energiterapi på Energy Talks våren 2012.

Eva Granström är Leg.Naprapat och
Diplomerad 
Auktoriserad psykosyntesterapeut.
Utbildade sig till yogalärare vid Satyananda Yogacenter i Hälsingland 2010-2012. Hon ser till hela människan, kropp, sinne och själ - allt hänger ihop.

Istvan Koszma
Istvan började började öva yoga i Goswami's yogaskola i Stockholm 1975. Efter guru Goswamis död fortsatte han på Satyananda yogaskola där han utbildades till yogalärare 2003. Istvan har även bedrivit universitetsstudier i ämnet Indologi med inriktning på Indiens äldre kultur och språk.

Atmanivedan
har studerat yoga och sannyasa vid Bihar School of Yoga i Indien 2011-2016, under direkt guidning av sina gurus Swami Niranjanananda och Swami Satyasangananda. Sannyasa är den uråldriga indiska tradition där livet vigs åt enkelhet och klarhet, för att leva sin inre potential i service till andra. Hon är utbildad instruktör inom Satyanandayogatraditionen och har flerårig erfarenhet av yoga som livsväg och att tillämpa yogiska attityder och förhållningssätt i vardagen. Atmanivedan har ett djupt intresse för mantra yoga och yogaekologi. 

Viktoriya Larsson
(Durga)

After several years of yoga presence in her life, Viktoriya started Yoga Teacher Education within Satyananda Yoga tradition in Hälsningland, Sweden in 2016. She has been initiated in 2016 by Swami Sivamurti Saraswati – the founder of Satyananda Ashram Hellas in Greece. She is also a consul of Soul Search Group within Internations  - the network platform for expats. Viktoriya teaches yoga classes and gives private lessons in English, Swedish and Russian.